ภาษาไทย

คำแถลงของนายกเทศมนตรีเมืองเคิร์กแลนด์ Penny Sweet

สภาเทศบาลเมืองเคิร์กแลนด์รู้สึกหวาดกลัวและเสียใจกับการกระทำที่รุนแรงต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียล่าสุดและต่อเนื่องทั่วประเทศ การศึกษาล่าสุดจากสถิติของกรมตำรวจในเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐฯ พบว่ามีอาชญากรรมต่อต้านชาวเอเชียเพิ่มขึ้นเกือบ 150 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020

เราขอประณามการกระทำที่แสดงความเกลียดชังและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการก่ออาชญากรรมต่อต้านชาวเอเชียที่เพิ่มขึ้นและเราต้องหยุดการแพร่กระจายของอคติเพื่อให้ชุมชนของเราปลอดภัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมของเราที่ไม่เพียงแต่จะพูดและหยุดอาชญากรรมจากความเกลียดชังเท่านั้น แต่ยังต้องตรวจสอบและรื้อถอนการเหยียดเชื้อชาติในเชิงสถาบันและเชิงโครงสร้างต่อไปเพื่อขจัดความเกลียดชังและเชื่อมโยงกับมนุษยชาติร่วมกันของเรา

หัวใจของเรามุ่งเน้นไปที่เพื่อนบ้านชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิกของเราที่ประสบกับความเกลียดชังหรือความรุนแรง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรได้รับการสนับสนุนและความยุติธรรม และมีระบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำที่ไร้เหตุผล ความสำคัญสูงสุดของเราคือการรักษาชุมชนของเราให้ปลอดภัยและทุกคนในเคิร์กแลนด์ที่เผชิญกับความเกลียดชังหรือความรุนแรง ขอแนะนำให้เข้ามารายงานประสบการณ์ของพวกเขาต่อกรมตำรวจ ไม่ควรมีใครทนทุกข์อย่างเงียบๆ 

กรมตำรวจเคิร์กแลนด์ตรวจสอบรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความเกลียดชังอย่างละเอียดและดำเนินการตามรายงานดังกล่าวอย่างจริงจัง กรมตำรวจพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 425-577-5656 (ไม่ฉุกเฉิน) หรือ 911 (ฉุกเฉิน)  

เราสามารถร่วมกันยุติความรุนแรงทางเชื้อชาติในชุมชนของเราได้ ขอขอบคุณ

คำแถลงจากหัวหน้าตำรวจเคิร์กแลนด์ เชอรี แฮร์ริส

"กรมตำรวจเคิร์กแลนด์ยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย และชาวเกาะแปซิฟิก (AAPI) ของเรา หน้าที่ของเราคือ ปกป้องทุกคนในเคิร์กแลนด์ และความรับผิดชอบนี้เองคือ หัวใจหลักของความเป็นเราและทุกสิ่งที่เราทำ เราขอให้ทุกคนที่มีประสบกับความเกลียดชังรายงานประสบการณ์ของพวกเขา แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ ก่อให้เกิดอาชญากรรมก็ตาม  ใครก็ตามที่ประสบกับการล่วงละเมิด ความรุนแรง หรือการคุกคามความรุนแรงควรติดต่อ เราทันทีเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือ ความเกลียดชังและความรุนแรงในเคิร์กแลนด์จะไม่ได้รับการยอมรับ"
- หัวหน้าตำรวจ แฮร์ริส

วิธีรายงานอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

หากคุณกำลังประสบกับการล่วงละเมิด ความรุนแรง หรือการคุกคามความรุนแรง โปรดโทร 911 ทันที สำหรับการรายงานที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน โปรดโทรติดต่อกรมตำรวจเคิร์กแลนด์ที่ 425-577-5656 เนื่องจากลักษณะ ที่ละเอียดอ่อนและเร่งด่วนของอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง กรมตำรวจเคิร์กแลนด์จึงขอให้รายงานทาง โทรศัพท์ หรือด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านระบบรายงานออนไลน์

กรมตำรวจเคิร์กแลนด์ตรวจสอบรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังอย่างละเอียด และดำเนินการตามรายงานดังกล่าวอย่างจริงจัง ตามประมวลกฎหมายวอชิงตันฉบับแก้ไข (RCW): “บุคคลมีความผิดในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมที่แสดงความเกลียดชัง หากเขาหรือเธอกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยเจตนาเนื่องจากการรับรู้ของเขาหรือเธอเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา บรรพบุรุษ ชาติกำเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ การแสดงออกทางเพศหรือตัวตน หรือความทุพพลภาพทางจิตใจ ร่างกาย หรือ ประสาทสัมผัสของผู้เสียหาย”

นอกจากนี้ หากคุณตกเป็นผู้เสียหายของเหตุการณ์ของการเลือกปฏิบัติ มีองค์กรมากมายที่อาจให้ความช่วยเหลือได้  องค์กรต่างๆ มีระบุไว้ที่ www.kirklandwa.gov/AAPISupport โปรดเลือกองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์และรองรับ ภาษาของคุณ คุณสามารถยื่นรายงานเพียงฉบับเดียวกับหนึ่งองค์กร หรือคุณอาจเลือกที่จะยื่นรายงานกับหลายๆ องค์กรก็ได้